Vårt åtagande om integritet

Vår integritetspolicy har utvecklats som en förlängning av vårt åtagande att kombinera kvalitetsprodukter och tjänster med integritet i kontakten med våra användare. Denna policy är utformad för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar den personliga information som du lämnar till oss och för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du använder vår webbplats och våra produkter och tjänster. I takt med att vi fortsätter att utveckla vår webbplats och drar nytta av tekniska framsteg kan vår sekretesspolicy komma att ändras. Se den här sidan ofta för att få den mest aktuella informationen.


Registrering av konto online

Du kanske vill registrera dig på caseologycases.com (individuellt och kollektivt "webbplatsen") för att göra det snabbare och enklare att handla. För icke-registrerade användare begär vi kontoinformation (e-postadress och lösenord) samt fakturerings- och leveransinformation för beställningar som görs vid varje besök. Som registrerad kund behöver du bara ange fakturerings- och leveransadresser och kontoinformation en gång; de lagras säkert i vår databas för framtida användning. Använd ditt användarnamn och lösenord för att få tillgång till ditt konto online när som helst när du vill lägga till, ta bort eller ändra information. Om du använder en dator på en offentlig plats uppmanar vi dig att logga ut i slutet av din session. Din information lagras säkert hos oss och kommer inte att vara tillgänglig för någon annan från den datorn.


Information som samlas in av webbplatsen

När du deltar i aktiviteter som att besöka en av våra webbplatser, installera eller använda våra mobilappar, göra en beställning online eller per telefon, spara din information hos oss online, kontakta oss med en fråga eller ett problem eller delta i en tävling, giveaway, kampanj eller undersökning kan vi få information som behövs för att genomföra dessa aktiviteter. Detta kan inkludera ditt namn, leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer, kredit-/betalkortsnummer med utgångsdatum, kön, födelsedag, produktintressen, inköp du gör via våra webbplatser och e-postadress.


Under inga omständigheter delar, säljer eller hyr vi någonsin ut dina personuppgifter till utomstående parter. Utöver nedanstående användningsområden kan de kundkontaktuppgifter som du lämnar användas för att kontakta dig angående statusen på en beställning, besvara dina frågor och, om du inte väljer att avstå, för att skicka dig meddelanden om kommande försäljningar, rabatter, tävlingar, kampanjer och produktinformation.


Hur vi använder den insamlade informationen

Vi kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster och för att stödja våra affärsfunktioner. Vi kan till exempel använda denna information för följande ändamål:


För att bearbeta och uppfylla din beställning, inklusive genom att skicka produkter till dig, eller andra som du utser, och skicka e-post till dig, eller andra som du utser, för att bekräfta din beställnings status och leverans och för att bearbeta returer av varor.

För att kommunicera med dig och skicka information till dig via e-post, post, telefon, sms eller på annat sätt om våra produkter, tjänster, tävlingar och kampanjer, inklusive marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig.

För att kommunicera med andra personer med hjälp av kontaktinformation som du tillhandahåller, t.ex. när du utser en annan person som mottagare av ett "rekommendera en vän"-meddelande eller en gåva.

För att göra din shoppingupplevelse enklare, roligare och effektivare.

För att åtgärda problem med och förbättra våra produkter, varumärken, tjänster och tekniker samt för att utveckla nya produkter och tjänster.

För att du ska kunna använda vår teknik i butik och online.

För att tillhandahålla konsekventa, personliga tjänster i alla kanaler och för alla våra varumärken, bland annat för att anpassa vår reklam, marknadskommunikation, shoppingupplevelser och kampanjerbjudanden.

För att organisera kampanjer och upplevelser i butik.

För att underlätta delning i sociala medier

För att du ska kunna registrera dig och delta i ett lojalitets- eller kundrelationsprogram.

För att administrera och genomföra våra tävlingar och andra kampanjer.

För att hjälpa oss att lära oss mer om dina shoppingpreferenser.

För att förhindra, upptäcka, begränsa och utreda bedrägerier, säkerhetsöverträdelser och aktiviteter som är eller potentiellt kan vara förbjudna eller olagliga.

För att upprätthålla våra användarvillkor eller andra policyer.

       Om vi anser att det krävs eller är lämpligt för att skydda Caseologys (ett dba av Spigen, Inc.) och våra anställda, kunder och andra personers rättigheter, egendom, säkerhet och trygghet.


Om vi anser att det krävs eller är lämpligt enligt tillämplig lag, för att svara på förfrågningar från myndigheter och för att följa rättsliga förfaranden.


Hur vi skyddar din information

Det är viktigt för oss att skydda din personliga information. Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda mot obehörig användning, avslöjande, ändring eller förstörelse av den personligt identifierbara information som vi samlar in på våra webbplatser.


Trafikuppgifter, cookies och deras användning

Vi spårar och samlar automatiskt in följande informationskategorier när du besöker webbplatsen: (1) IP-adresser, (2) domänservrar, (3) typer av datorer som besöker webbplatsen och (4) typer av webbläsare som används för att komma åt webbplatsen (tillsammans "trafikdata"). Trafikdata är anonym information som inte identifierar dig personligen, men som är användbar i marknadsföringssyfte eller för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Vi använder också "cookies". Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din dator när du besöker vissa webbplatser. Vi använder cookies för att göra din shoppingupplevelse online enklare och mer personlig, till exempel för att du ska kunna hämta en tidigare kundvagn. Observera att din webbläsare måste vara inställd på att acceptera cookies innan du kan göra en beställning på webbplatsen.


Efterlevnad av lagar och skydd mot bedrägerier

Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att avslöja din personliga information och all annan information till tredje part om vi i god tro anser att vi måste göra det enligt gällande lag, inklusive, men inte begränsat till, avslöjande till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndighetspersoner i samband med en utredning av påståenden om bedrägeri, förskingring eller intrång i immateriella rättigheter eller andra äganderätter, eller annat beteende eller aktivitet som är olaglig eller som kan utsätta dig eller Caseology (a dba of Spigen, Inc. ), dess agenter, anställda, dotterbolag eller andra till ett potentiellt juridiskt ansvar eller enligt vad som annars krävs enligt lag. Vi kan också avslöja personlig information och annan information om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om det annars är tillåtet enligt lag. Vi förbehåller oss rätten att avslöja din personliga information eller annan information om en användare som vi anser bryter mot någon policy eller regel som publicerats på webbplatsen, även utan stämning, fullmakt, domstolsbeslut eller annan myndighetsförfrågan.


Minderåriga och barn

Personer som är minst 18 år gamla får registrera sig för ett konto i enlighet med användarvillkoren (behörighet). Om webbplatsen får kännedom om att en minderårig lämnar eller har lämnat in personlig information till webbplatsen utan föräldrarnas samtycke kommer vi att stänga kontot och radera all personlig information som vi har kontroll över så snart som möjligt.


För att uppfylla kraven i Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") gör webbplatsen dessutom följande uttalande: Webbplatsen är inte riktad till eller avsedd för personer under 13 år. Om webbplatsen får kännedom om att en person som lämnar in personuppgifter är under 13 år kommer vi att stänga kontot och radera all personlig information som vi har kontroll över så snart som möjligt.


EU:s integritetsrättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) (EU-förordning 2016/79)

Om du är bosatt i Europeiska unionen har du, utöver de rättigheter som anges i denna integritetspolicy, i allmänhet följande rättigheter:

Rätt att få tillgång till personuppgifter som finns om dig;

Rätten att invända mot behandling (till exempel direktmarknadsföring);

Rätten till dataportabilitet;

Rätten att klaga på behandling som utförs av den registeransvarige;

Rätten att invända mot automatiserat beslutsfattande;

Rätt till uppdatering av personuppgifterna.

rätten att bli bortglömd.

Dina rättigheter till skydd av privatlivet i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kan Kaliforniens lag ge dig ytterligare rättigheter när det gäller vår användning av dina personuppgifter. För att få veta mer om dina sekretessrättigheter i Kalifornien, klicka här.


Vår policy om att inte spåra

Vissa webbläsare har en funktion för att inte spåra som gör att du kan tala om för webbplatser att du inte vill att dina aktiviteter på nätet ska spåras. För närvarande är webbplatsen inte inställd på att svara på signaler från webbläsaren om att "inte spåra".


Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, webbplatsens metoder eller dina kontakter med webbplatsen, vänligen kontakta oss.


Inget avtalsförhållande

Denna sekretesspolicy ska inte tolkas som att den skapar ett avtalsförhållande.


Datum för ikraftträdande

Denna sekretesspolicy träder i kraft den 8 juni 2019.